Zirve Programı


25 Kasım 2017 Cumartesi
AKDENİZ SALONU
Klinik Kalite Zirvesi
1.Oturum Klinik Kalite
Oturum Başkanı:
Prof.Dr.Öner ODABAŞ
Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
14:00-15:30 Klinik Çıktıların Uluslararası Standardizasyona Uygun Ölçülmesi ve Raporlanması
Dr. Zofia Das-Gupta
ICHOM Standardizasyon Proje Lideri, İngiltere
Klinik Kalite Perspektifinden Tıbbi Kayıtlar, Veri Kalitesi ve Türkiye’de yapılan Çalışmalar
İbrahim DOLUKÜP
Sağlık Bakanlığı
Klinik Kalite Perspektifinden Hastalıkların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi:Prostat CA
Prof.Dr.Öner ODABAŞ
Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Bakım Kalitesi ve Taburculuk Sonrası Hizmet Kalitesinin Finansmana Etkisi
Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Hizmetlerinde Klinik Kalite
Marjelka TRKULJA
Head of CoE Nursing Care
CVM / Care Delivery EMEA
15:30-15:45 Kahve Molası
2.Oturum Klinik Kalite
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD
15:45-17:00 Klinik Kalite Perspektifinden Hastalıkların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi:Katarakt
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD
Klinik Kalite Perspektifinden Hastalıkların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi:Diyabetes Mellitus
Prof.Dr.Ramazan SARI
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD
SGK Ulusal Sağlık Kayıt Sistemi
Eshabil AKPINAR
SGK Sosyal Güvenlik Uzmanı
Hastalık Bazlı Bütçeleme
Doç. Dr. Mehmet TOP
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Klinik Kalite ve Akreditasyon
Yrd. Doç. Dr. Keziban AVCI
TUSEB TUSKA
25 Kasım 2017 Cumartesi
KARADENİZ SALONU
Sağlık Finansmanı Zirvesi
(Tüm Yönleriyle Yoğun Bakım Gerçeği)
1.Oturum Sağlık Finansmanı
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
14:00-15:30 Yoğun Bakımların Sınıflandırılması, Planlanması ve Gelecek Öngörüsü
Dr. Ertuğrul EĞİN
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Yeni Doğan Yoğun Bakımların Sınıflandırılmasında Uluslararası Örnekler ve Güncel Gelişmeler
Doç. Dr. Ahmet Yağmur BAŞ
Kritik Bakım Derneği Başkanı
Erişkin Yoğun Bakımların Sınıflandırılmasında Uluslararası Örnekler ve Güncel Gelişmeler
Prof. Dr. Hüseyin ÖZ
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Yoğun Bakımların Etkin ve Doğru Yönetiminin Sağlık Finansmanı ve Hasta Güvenliğine Etkisi
Doç. Dr. Çetin KAYMAK
Türk Yoğun Bakım Derneği
Yoğun Bakım Hizmetlerinin Faturalandırılması ve SGK’ya Sektörel Bazlı Maliyeti
Dr. Mustafa ÖZDERYOL
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü
15:30-15:45 Kahve Molası
  Panel-1 Sağlık Finansmanı
15:45-17:00 Genel Tartışma- Tespitler, Sorunlar ve Öneriler
Sınıflandırma
Planlama
Fiyatlandırma
İnsan Gücü
Hizmet Kalitesi
Hasta Güvenliği
Moderatör
Op. Dr. Orhan KOÇ

Panelistler
Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür
Dr. Mustafa ÖZDERYOL
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü
Prof. Dr. Arzu TOPELİ İSKİT
Türk Cerrahi ve Dahili Bilimler Yoğun Bakım Derneği
Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA
Türk Yoğun Bakım Derneği
Doç. Dr. Halil İbrahim YAKUT
Dışkapı Çocuk Hematoloji ve Onkoloji E.A.H Başhekimi
Dr. Seyyid KARACA
OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi- TOBB Sağlık Meclisi Başkanı