UHGSfam Teşvik Ödülü

Ülkemizin ve uluslararası camianın sağlık ve sosyal güvenlik alanında gelişmelerini takip etmek, sağlık ve sosyal güvenlik alanında araştırmalar yapmak üzere SADEFE çatısı altında kurulan Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Araştırmaları Merkezi (UHGSfam), alanında uzman kişiler ve akademisyenlerin desteğiyle ülkemizin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

UHGSfam; sağlık finansmanı, hasta ve çalışan güvenliği başta olmak üzere sağlık ve sosyal güvenlik alanını etkileyen konularda yapacağı çalışmalar ile başta karar vericiler olmak üzere sağlık ve sosyal güvenlik sektörünün her kesimine ve halkımıza katkıda bulunmanın yanı sıra sektörün bileşenlerinin kendi kurumsal çalışmalarını tüm paydaşların ilgisine sunma imkanı yakalamalarına hizmet etmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda, başlangıç olarak “Hasta Güvenliği ve Çalışan güvenliği” olmak üzere iki kategoriden oluşan UHGSfam Teşvik ödülü yarışması ile sektörde işbirliği ve kurumsal öğrenmeyi artırmak suretiyle;

 • Başarılı çalışmaların ortaya çıkarılması,
 • Topluma ve çalışanlara katma değer oluşturulması
 • Ülkemizde bu alanda yeniliklerin oluşmasına farklı düşünce ve fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlanması
 • Ülkemizde bu alanda yeniliklerin oluşmasına farklı düşünce ve fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlanması arzulanmaktadır.

Kurumların ve araştırmacıların “Hasta Güvenliği ve/veya Çalışan Güvenliği” başlıklarında Araştırma, Derleme, Uygulamada devam eden veya Uygulamayı planladıkları projeleri sektörün dikkatine sunmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya tüm sağlık profesyonellerini katılmaya davet ediyoruz.

UHGSfam Teşvik Ödülü Kategorileri

 • UHGSfam Hasta Güvenliği Teşvik ödülü
 • UHGSfam Çalışan Güvenliği Teşvik Ödülü

 • Hasta Güvenliği ve Hasta Güvenliği İlişkili Konular
 • Çalışan Güvenliği ve Çalışan Güvenliği İlişkili Konular

 • Kamu Hastaneleri
 • Özel Hastaneler
 • Üniversite hastaneleri
 • Aile Sağlığı Merkezleri
 • Tıbbi Laboratuvarlar
 • Diyaliz Merkezleri
 • Tıp ve dal merkezleri
 • Üniversiteler
 • İl Sağlık Müdürlükleri
 • Halk Sağlığı Müdürlükleri
 • Tıbbi Malzeme ve Cihaz Üreticileri
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Diğer Sağlık Kurum ve Kuruluşları, Sağlık Profesyonelleri, Akademisyenler

Kurumsal veya bireysel olarak başvuru yapabilir.

Başvuru yapılacak çalışmalar; Araştırma, Derleme veya Uygulama alanlarında aşağıdaki asgari konu başlıklarını içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

 • Özet
 • Amacı
 • Hasta ve/veya Çalışan Güvenliği ile İlişkisi
 • Kapsamı
 • Yöntem
 • Bulgular
 • Hasta ve/veya Çalışan Güvenliği Üzerine Etkisi
 • Sonuç
 • Kaynakça

Başvuru metni en fazla 1500 kelimeden oluşmalı, varsa görsel öğelerle desteklenmeli, ana başlık çalışmayı tam olarak yansıtmalı, anlatım akıcı, anlaşılır ve yazım kurallarına uygun olmalıdır.

Başvuru metni, A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak, 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

Başvuru metinleri en geç 30 Eekim 2017 tarihine kadar kongre web sitesi www.uhgsfkongre2017.org üzerinden Teşvik Ödülleri Başvuru Formu doldurulmak suretiyle online gönderilecektir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Tüm başvurular 7 kişilik Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonrası en yüksek puanı alan ilk üç çalışma dereceye girecek olup dereceye girenler 23 Kasım 2017 tarihinde I. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi’nde ilan edilecektir.

Her Kategori için;

 • 1.'lik Ödülü:Kongre Konaklama ve Ulaşım ücreti karşılanacak ve iki kişilik 6 gece 7 gün "Her Şey Dahil Karadeniz Turu" hediye edilecektir.
 • 2.'lik Ödülü:Kongre Konaklama ve Ulaşım ücreti karşılanacak ve iki kişilik 2 gece 3 gün "Çanakkale - Truva - Assos Turu" hediye edilecektir.
 • 3.'lük Ödülü:Kongre Konaklama ve Ulaşım ücreti karşılanacaktır.

Dereceye giren çalışmalar I. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresinde sunum olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Dereceye giren çalışmalar “UHGSfamTeşvik Ödülleri” e- kitabında yayınlanacaktır.

DUYURULAR
ÖNEMLİ TARİHLER
 • Kongre Tarihi:
  22-26 Kasım 2017
 • Genişletilmiş Bildiri Özeti Son Gönderimi:
  20 Ekim 2017
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:
  31 Ekim 2017
 • Erken Kayıt İçin Son Başvuru:
  30 Eylül 2017
 • Kurslara Ön Kayıt İçin Son Başvuru:
  31 Ekim 2017
 • Kursa Katılmaya Hak Kazananların İlanı:
  01 Kasım 2017
 • Teşvik Ödüllerine Son Başvuru:
  31 Ekim 2017
 • Teşvik Ödülü Kazananların İlanı:
  23 Kasım 2017
 • Bildiri Ödülü Kazananların İlanı:
  23 Kasım 2017