Kurs Programı

22 KASIM 2017 ÇARŞAMBA


Hasta Güvenliği Eksperliği Temel Eğitimi
Kurs Koordinatörleri: Bayram DEMİR & Ahmet ASLANCAN
Kurs Programı
08:45 - 09:00 Açılış
Bayram DEMİR
Dr. Hasan GÜLER

09:00 - 10:00
Dünyada Hasta Güvenliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve DSÖ Hasta Güvenliği İnisiyatifi Çalışmaları
Yrd.Doç.Dr.Uğur KEVENK
Ulusal Düzeyde Hasta Güvenliği Çalışmaları
Yrd.Doç.Dr.Uğur KEVENK
10:00 - 10:20 Kahve Molası
10:20 - 11:20 Hasta Güvenliğinde Temel İnceleme/Araştırma ve Problem Çözme Teknikleri
Yrd.Doç.Dr.Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ
Hasta Güvenliğinin Hukuki Boyutu
Dr. Tuğçe ORAL
11:20 - 11:40 Kahve Molası
11:40 - 12:30 Hasta Güvenliğinin Yönetiminde  Multidisipliner İşbirliği
Prof.Dr.Havva ÖZTÜRK
Hasta Güvenliğini Sağlamada Çalışan Güvenliğinin Yeri ve Liderlik
Prof.Dr. Tuncer ASUNAKUTLU
12:30 - 14:00 Öğle Arası

14:00 - 15:30
Hasta Güvenliği Eksperinin Sahip Olması Gereken Nitelikler ve Kurum İçin Gerekliliği
Uz.Dr.Nedim HAVLE
Hasta Güvenliği İhlalinin Önlenmesi ve Ortaya Çıkması Akabinde Yapılması Gerekenler
Dr.Özlem ECEMİŞ
Sağlık Kurumlarının Öz Değerlendirme ile Hasta Güvenliği Uygulamalarının Analizi
Dr.Emine ELVAN ÇİFTLİK
15:30 - 15:45 Kahve Molası

15:45 - 16:45
Hasta Güvenliği Bağlamında Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Planlama ve İzleme
Doç.Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
Hasta Güvenliği Bağlamında Doğru Uygulama Örnekleri ve Vaka Analizi
Doç.Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
16:45 - 17:00 Kahve Molası

17:00 - 18:00
SKS ve Öğrenen Hastaneler
Prof. Dr. Ekber ŞAHİN
Hasta Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve Güvenli Bir Sağlık Kurumunun Oluşturulması
Dr.Elif TUNA
18:00 - 18:15 Gün Sonu Değerlendirme ve Kapanış
Bayram Demir
Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?
İstatistik Analiz Nasıl Yapılır?
Makale Nasıl Yazılır?
Kurs Koordinatörü:Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
Medipol Üniversitesi
Kurs Programı
08:45-09:00 Açılış
Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
09:00-9:45 Yayın Etiği ve Araştırma Teknikleri:
Araştırma Konusu Seçme ve Literatür Tarama,
Bilimsel yayın türleri (derleme, araştırma makalesi, meta analiz, editöre mektup, vaka takdimi)

Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
09:45-10:00 Kahve Molası
10:00-10:45 Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler ve Giriş bölümünün yazılması
Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
10:45-11:00 Kahve Molası
11:00-11:45 Gereç- Yöntem, Bulgular, Tartışma-Sonuç  ve Kaynaklar bölümlerinin yazılması
Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
11:45-12:00 Kahve Molası
12.00-12:45 Dergi Seçimi - Makaleyi dergiye internet üzerinden yükleme - Revizyon: Hakeme cevap
Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
12:45-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:45 Temel İstatistik Kavramlar - Verilerin Dağılımının İncelenmesi (Histogram, Shapiro-Wilk ve One-Sample Kolmogorov-Smirnov testleri) - Tanımlayıcı (descriptive) istatistik analizleri
Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
14:45-15:00 Kahve Molası
15.00-15:45 Hangi istatistik yöntemini kullanılacağının tespiti için algoritma çalışması
Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
15:45-16:00 Kahve Molası
16:00-16.45 SPSS’in Tanıtımı ve SPSS’e veri girişi
Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
16:45-17:00 Kahve Molası
17:00-17:45 Parametrik Testler ve SPSS’te analiz yapılması: Student’s t testleri,  ANOVA ve post hoc-testleri, Pearson korelasyon analizi
Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
17:45-18:00 Kahve Molası
18:00-18:45 Non-Parametrik Testler ve SPSS’te analiz yapılması:
Ki-kare (Pearson, Exact ve Monte Carlo Ki-kare testleri),
Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U testleri, 
Friedman, Wilcoxon testleri,
Cohran Q, McNemar testleri,
Spearman korelasyon analizi

Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
18:45-19:00 Gün Sonu Değerlendirme ve Kapanış
Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) ve Doğru Faturalandırma
Kurs Koordinatörleri:Engin UÇAR & Salih AKYÜZ
Kurs Programı
08:45 - 09:00 Açılış
Salih AKYÜZ

09:00-10:10
5502 ve 5510 Sayılı Kanunlar ile  SUT ve Eklerine Genel Bakış 
Uzm. Dr. Eyüp Sabri TEZCAN
SUT Fatura İnceleme Usul ve Esasları 
Uzm. Dr. Eyüp Sabri TEZCAN
Faturaların Örneklemi, İncelenmesi ve İtiraz  Süreçleri
Uzm. Dr. Eyüp Sabri TEZCAN
10:10 - 10:25 Kahve Molası

10:25-11:30
Sözleşme ve Protokollere Genel Bakış 
Uzm.Dr. Neşe Kalaycıoğlu AKALIN
E-Fatura, Medula Sistematiği ve Dönem Sonlandırma Süreçleri
Nazire Özlem ERGÜN
11:30 - 11:45 Kahve Molası
11:50-12:30 Hasta Kabul Süreçleri
Faturalandırma Süreçleri
Dönem Sonlandırma Süreçleri
İtiraz Komisyon Süreçleri
(Ayaktan, Yatan, Günübirlik, Acil, Kan Bileşenleri, Yoğun Bakım, Diyaliz, Tıbbi Malzemeler, Fizik Tedavi ve Diğer Hizmetlerin Faturalandırılması)

Ekrem KURŞUNBEKİROĞLU - Serdal SERİN
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

13:30-15:00
Hasta Kabul Süreçleri
Faturalandırma Süreçleri
Dönem Sonlandırma Süreçleri
İtiraz Komisyon Süreçleri
(Ayaktan, Yatan, Günübirlik, Acil, Kan Bileşenleri, Yoğun Bakım, Diyaliz, Tıbbi Malzemeler, Fizik Tedavi ve Diğer Hizmetlerin Faturalandırılması)
Ekrem KURŞUNBEKİROĞLU - Serdal SERİN
15:00 - 15:15 Kahve Molası

15:15-16:15
İstisnai Sağlık Hizmetleri, İlave Ücret ve Katılım Payı Esasları 
M. Ziya KELAT
Kamu Sağlık Hizmetleri ile Sağlık Turizmi Satış Tarifelerinin Değerlendirilmesi
M. Ziya KELAT
Sağlık Raporlarının Usul ve Esasları
M. Ziya KELAT
16:15 - 16:30 Kahve Molası

16:30-17:10
Hasta Kabul Süreçleri
* Faturalandırma Süreçleri
Dönem Sonlandırma Süreçleri
İtiraz Komisyon Süreçleri
*(Ayaktan, Yatan, Günübirlik, Acil, Kan Bileşenleri, Yoğun Bakım, Diyaliz, Tıbbi Malzemeler, Fizik Tedavi ve Diğer Hizmetlerin Faturalandırılması)
Ekrem KURŞUNBEKİROĞLU - Serdal SERİN
17:10 - 17:20 Kahve Molası

17:20 - 18:20
Türkiye'de TİG'in Gelişimi,TİG Algoritması ve Hastane Ödemeleri
Dt. Tuncay KOYUNCU
18:20 - 18:30 Gün Sonu Değerlendirme ve Kapanış
Engin UÇAR
Sağlık Finansmanında Geri Ödeme Yöntemleri ve TİG
Kurs Koordinatörü:Dt.Tuncay KOYUNCU
Kurs Programı
09:45-10:00 Açılış
Dt.Tuncay KOYUNCU
10:00-11:00 Geri Ödeme Yöntemlerinin Tarihsel Gelişimi, Karşılaştırılması ve Maliyet
Yrd. Doç. Dr. Gülpembe OĞUZHAN 
TİG'in Gelişimi ve Uygulamaya Geçiş Süreci:Uluslararası Örnekler
Yrd. Doç. Dr. Gülpembe OĞUZHAN
11:00-11:15 Kahve Molası

11:15-12:30
Türkiye'de TİG'in Gelişimi
Ahmet KARA
TİG Algoritması
Dt.Tuncay KOYUNCU
12:30-14:00 Öğle Yemeği

14:00-15:00
Klinik Kodlamada Temel Kurallar, Sorumluluklar ve İstatistiki Verilerin Yorumlanması
Dt.Tuncay KOYUNCU
TİG’de Bağıl Değer, Vaka Karma İndeksi ve Hastane Ödemeleri
Ahmet KARA
15:00-15:15 Kahve Molası

15:15-16:45
Klinik Kodlama Kalitesinin Değerlendirilmesi(KoDeSis)
Ahmet KARA
TİG Panel
Erol YALÇIN
TİG Veri Gönderim Uygulaması ve Raporlama Sistemi
Tahsin ÇETİN
16:45-17:00 Gün Sonu Değerlendirme ve Kapanış
Dt.Tuncay KOYUNCU
Sağlık Hizmetlerinde Ölçme ve Değerlendirme
Kurs Koordinatörü:Doç. Dr. Mücahit AVCİL
Kurs Programı
08:45-09:00 Açılış
Doç. Dr. Mücahit AVCİL
Dr. Hasan GÜLER
09:00-10:00 Sağlık Sistemlerinde Performans Ölçme ve Değerlendirme Modelleri
Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ
Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavram ve Kurallar
Doç. Dr. Mücahit AVCİL
Ölçme ve Değerlendirmede Ulusal ve Uluslararası Göstergeler, Sınıflandırma-Taksonomi
Doç. Dr. Mücahit AVCİL
10:00-10:15 Kahve Molası
2.Oturum
10:15-11:15 Ölçme ve Değerlendirmede İstatistiksel Analizler ve Excell Tabanlı Program Kullanımı
Dr. Erdoğan YILMAZ
Ölçme ve Değerlendirmede Bilgi Sistemlerinin Yeri, Önemi ve Veri Kalitesi
İbrahim DOLUKÜP
11:15-11:30 Kahve Molası

11:30-12:30
Yoğun Bakımlarda Bası Ülseri Analizi ve Yorumlanması
Yrd.Doç.Dr.Fatoş KORKMAZ
Cerrahi Hata Sınıflandırma Sistemi-Makro Analiz ve Yorumlama
Dr.Hüseyin DEMİREL
12:30-14:00 Öğle Yemeği
 
14:00-14:50
Diyabetes Mellitusun İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Uz.Hem.Songül YORGUN
Çalışan Memnuniyet Oranı Analizi ve Yorumlanması
Uz.Hem.Songül YORGUN
14:50-15:00 Kahve Molası

15:00-15:50
Patoloji Laboratuvarlarında Tanı Doğruluğunun İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Uzm. Dr. Aslı KAHRAMAN AKKALP
Laboratuvar Hata Sınıflandırma Sistemi- Makro/Mikro Analiz ve Yorumlama
Uzm. Dr. Mehmet OLDACAY
15:50-16:00 Kahve Molası
 
16:00-16:50
Acil Servis Konsültasyonlarının Makro/Mikro Düzeyde Analizi ve Yorumlanması
Doç. Dr. Mücahit AVCİL
AMİ’da Hastaneye Varış İtibariyle Süreç Yönetimi ve Tedavi Uygulanma Durumunun Analizi ve Yorumlanması
Uzm. Dr. Evren EKİNGEN
16:50-17:00 Kahve Molası
17:00-17:30 İlaç Hata Sınıflandırma Sistemi-Makro Analiz ve Yorumlama
Dr.Emine ELVAN ÇİFTLİK
17:30-17:40 Gün Sonu Değerlendirme ve Kapanış
Doç. Dr. Mücahit AVCİL