Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır ve Makale Nasıl Yazılır

Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?
İstatistik Analiz Nasıl Yapılır?
Makale Nasıl Yazılır?
Kurs Koordinatörü:Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
Medipol Üniversitesi
Kurs Programı
08:45-09:00 Açılış
Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
09:00-9:45 Yayın Etiği ve Araştırma Teknikleri:
Araştırma Konusu Seçme ve Literatür Tarama,
Bilimsel yayın türleri (derleme, araştırma makalesi, meta analiz, editöre mektup, vaka takdimi)

Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
09:45-10:00 Kahve Molası
10:00-10:45 Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler ve Giriş bölümünün yazılması
Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
10:45-11:00 Kahve Molası
11:00-11:45 Gereç- Yöntem, Bulgular, Tartışma-Sonuç  ve Kaynaklar bölümlerinin yazılması
Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
11:45-12:00 Kahve Molası
12.00-12:45 Dergi Seçimi - Makaleyi dergiye internet üzerinden yükleme - Revizyon: Hakeme cevap
Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
12:45-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:45 Temel İstatistik Kavramlar - Verilerin Dağılımının İncelenmesi (Histogram, Shapiro-Wilk ve One-Sample Kolmogorov-Smirnov testleri) - Tanımlayıcı (descriptive) istatistik analizleri
Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
14:45-15:00 Kahve Molası
15.00-15:45 Hangi istatistik yöntemini kullanılacağının tespiti için algoritma çalışması
Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
15:45-16:00 Kahve Molası
16:00-16.45 SPSS’in Tanıtımı ve SPSS’e veri girişi
Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
16:45-17:00 Kahve Molası
17:00-17:45 Parametrik Testler ve SPSS’te analiz yapılması: Student’s t testleri,  ANOVA ve post hoc-testleri, Pearson korelasyon analizi
Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
17:45-18:00 Kahve Molası
18:00-18:45 Non-Parametrik Testler ve SPSS’te analiz yapılması:
Ki-kare (Pearson, Exact ve Monte Carlo Ki-kare testleri),
Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U testleri, 
Friedman, Wilcoxon testleri,
Cohran Q, McNemar testleri,
Spearman korelasyon analizi

Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK
18:45-19:00 Gün Sonu Değerlendirme ve Kapanış
Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK

DUYURULAR
ÖNEMLİ TARİHLER
 • Kongre Tarihi:
  22-26 Kasım 2017
 • Genişletilmiş Bildiri Özeti Son Gönderimi:
  20 Ekim 2017
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:
  31 Ekim 2017
 • Erken Kayıt İçin Son Başvuru:
  30 Eylül 2017
 • Kurslara Ön Kayıt İçin Son Başvuru:
  31 Ekim 2017
 • Kursa Katılmaya Hak Kazananların İlanı:
  01 Kasım 2017
 • Teşvik Ödüllerine Son Başvuru:
  31 Ekim 2017
 • Teşvik Ödülü Kazananların İlanı:
  23 Kasım 2017
 • Bildiri Ödülü Kazananların İlanı:
  23 Kasım 2017