Kongre Ana Konuları

Sağlıkta Yeni Dönem: Sağlıkta Gelişim ve Kalite
Sağlık Hizmetlerinin Fiyatlandırılması ve Çağdaş Metotlar
Sağlık Hizmeti Geri Ödeme Trendleri ve Modelleri
Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) 
Teşhis İlişkili Gruplar(TİG) 
Global Bütçeleme
Sağlık Sigortacılığında Fon Yönetimi
Sağlık Finansmanında Risk Denetimi
Sağlık Finansmanında Özellikli Hasta Grupları 
Tıbbi Malzeme ve İlaçların Finansmanı
Sağlık Sisteminin Regülasyonu
Sağlık Finansmanı ve Hizmet Kalitesi Etkileşimi
Hasta Güvenliği 
Çalışan Güvenliği
Klinik Kalite
Hastalıkların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Tanı ve Tedavi Güvenliği
Sağlık Hizmetlerinde Ölçme ve Değerlendirme
Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri
Geri Ödeme Yöntemleri ve Hasta Güvenliği
Hasta Güvenliğinde İndeks ve Sınıflandırma
Sağlıkta Risk Yönetimi
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon  
Sağlık Hukuku
Hasta Güvenliği Ulusal Veri Bankası 
Diyaliz Hizmetlerinde Fiyatlandırma ve Kalite
Hasta Deneyimi
Aydınlatılmış Onam
Tıbbi Hatalar ve Maliyet
Özellikli Hasta Gruplarının Yönetimi
Testlerin Akılcı Yönetimi
Hasta Güvenliği ve Mesleki Gelişim
Sağlık Hizmetlerinde Planlama 
MEDULA  
Hastalık Sınıflandırma Sistemleri(ICD 10-11) 
İlaç Takip Sistemi(İTS) 
Tamamlayıcı Tıp
Sağlık Turizmi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) Geleceği
OSGB’lerin Denetimi ve Yetkilendirilmesinde Yeni Dönem
Şehir Hastaneleri
Kaynak Yönetimi
BİG DATA 
Aile Hekimliği Modelinde Ücretlendirme ve Hizmet Denetimi
Sağlık Hizmetlerinde Ar-Ge Çalışmaları
Tıbbi Cihaz, Malzeme ve İlaç Üreticilerinde Ar-Ge
Sağlık Teknolojileri
Özel Hastanelerin Geleceği
DUYURULAR
ÖNEMLİ TARİHLER
 • Kongre Tarihi:
  22-26 Kasım 2017
 • Genişletilmiş Bildiri Özeti Son Gönderimi:
  20 Ekim 2017
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:
  31 Ekim 2017
 • Erken Kayıt İçin Son Başvuru:
  30 Eylül 2017
 • Kurslara Ön Kayıt İçin Son Başvuru:
  31 Ekim 2017
 • Kursa Katılmaya Hak Kazananların İlanı:
  01 Kasım 2017
 • Teşvik Ödüllerine Son Başvuru:
  31 Ekim 2017
 • Teşvik Ödülü Kazananların İlanı:
  23 Kasım 2017
 • Bildiri Ödülü Kazananların İlanı:
  23 Kasım 2017