Kongre Bilimsel Programı


KURS PROGRAMLARI
22 KASIM 2017 ÇARŞAMBA


Hasta Güvenliği Eksperliği Temel Eğitimi
Kurs Koordinatörleri: Bayram DEMİR & Ahmet ASLANCAN
Kurs Programı
08:45 - 09:00 Açılış
Bayram DEMİR
Dr. Hasan GÜLER

09:00 - 10:00
Dünyada Hasta Güvenliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve DSÖ Hasta Güvenliği İnisiyatifi Çalışmaları
Yrd.Doç.Dr.Uğur KEVENK
Ulusal Düzeyde Hasta Güvenliği Çalışmaları
Yrd.Doç.Dr.Uğur KEVENK
10:00 - 10:20 Kahve Molası
10:20 - 11:20 Hasta Güvenliğinde Temel İnceleme/Araştırma ve Problem Çözme Teknikleri
Yrd.Doç.Dr.Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ
Hasta Güvenliğinin Hukuki Boyutu
Dr. Tuğçe ORAL
11:20 - 11:40 Kahve Molası
11:40 - 12:30 Hasta Güvenliğinin Yönetiminde  Multidisipliner İşbirliği
Prof.Dr.Havva ÖZTÜRK
Hasta Güvenliğini Sağlamada Çalışan Güvenliğinin Yeri ve Liderlik
Prof.Dr. Tuncer ASUNAKUTLU
12:30 - 14:00 Öğle Arası

14:00 - 15:30
Hasta Güvenliği Eksperinin Sahip Olması Gereken Nitelikler ve Kurum İçin Gerekliliği
Uz.Dr.Nedim HAVLE
Hasta Güvenliği İhlalinin Önlenmesi ve Ortaya Çıkması Akabinde Yapılması Gerekenler
Dr.Özlem ECEMİŞ
Sağlık Kurumlarının Öz Değerlendirme ile Hasta Güvenliği Uygulamalarının Analizi
Dr.Emine ELVAN ÇİFTLİK
15:30 - 15:45 Kahve Molası

15:45 - 16:45
Hasta Güvenliği Bağlamında Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Planlama ve İzleme
Doç.Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
Hasta Güvenliği Bağlamında Doğru Uygulama Örnekleri ve Vaka Analizi
Doç.Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
16:45 - 17:00 Kahve Molası

17:00 - 18:00
SKS ve Öğrenen Hastaneler
Prof. Dr. Ekber ŞAHİN
Hasta Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve Güvenli Bir Sağlık Kurumunun Oluşturulması
Dr.Elif TUNA
18:00 - 18:15 Gün Sonu Değerlendirme ve Kapanış
Bayram Demir
Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?
İstatistik Analiz Nasıl Yapılır?
Makale Nasıl Yazılır?
Kurs Koordinatörü:Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
Medipol Üniversitesi
Kurs Programı
08:45-09:00 Açılış
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
09:00 - 9:45 Yayın Etiği ve Araştırma Teknikleri:
Araştırma Konusu Seçme ve Literatür Tarama,
Bilimsel yayın türleri (derleme, araştırma makalesi, meta analiz, editöre mektup, vaka takdimi)

Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
09:45-10:00 Kahve Molası
10:00 - 10:45 Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler ve Giriş bölümünün yazılması
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
10:45-11:00 Kahve Molası
11:00 - 11:45 Gereç- Yöntem, Bulgular, Tartışma-Sonuç  ve Kaynaklar bölümlerinin yazılması
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
11:45-12:00 Kahve Molası
12.00 - 12:45 Dergi Seçimi - Makaleyi dergiye internet üzerinden yükleme - Revizyon: Hakeme cevap
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
12:45-14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 14:45 Temel İstatistik Kavramlar - Verilerin Dağılımının İncelenmesi (Histogram, Shapiro-Wilk ve One-Sample Kolmogorov-Smirnov testleri) - Tanımlayıcı (descriptive) istatistik analizleri
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
14:45-15:00 Kahve Molası
15.00 - 15:45 Hangi istatistik yöntemini kullanılacağının tespiti için algoritma çalışması
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
15:45-16:00 Kahve Molası
16:00 - 16.45 SPSS’in Tanıtımı ve SPSS’e veri girişi
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
16:45-17:00 Kahve Molası
17:00 - 17:45 Parametrik Testler ve SPSS’te analiz yapılması: Student’s t testleri,  ANOVA ve post hoc-testleri, Pearson korelasyon analizi
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
17:45-18:00 Kahve Molası
18:00 - 18:45 Non-Parametrik Testler ve SPSS’te analiz yapılması:
Ki-kare (Pearson, Exact ve Monte Carlo Ki-kare testleri),
Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U testleri, 
Friedman, Wilcoxon testleri,
Cohran Q, McNemar testleri,
Spearman korelasyon analizi

Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
18:45-19:00 Gün Sonu Değerlendirme ve Kapanış
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) ve Doğru Faturalandırma
Kurs Koordinatörleri:Engin UÇAR & Salih AKYÜZ
Kurs Programı
08:45 - 09:00 Açılış
Salih AKYÜZ

09:00 - 10:10
5502 ve 5510 Sayılı Kanunlar ile  SUT ve Eklerine Genel Bakış 
Uzm. Dr. Eyüp Sabri TEZCAN
SUT Fatura İnceleme Usul ve Esasları 
Uzm. Dr. Eyüp Sabri TEZCAN
Faturaların Örneklemi, İncelenmesi ve İtiraz  Süreçleri
Uzm. Dr. Eyüp Sabri TEZCAN
10:10 - 10:25 Kahve Molası

10:25-11:30
Sözleşme ve Protokollere Genel Bakış 
Uzm.Dr. Neşe Kalaycıoğlu AKALIN
E-Fatura, Medula Sistematiği ve Dönem Sonlandırma Süreçleri
Nazire Özlem ERGÜN
11:30 - 11:45 Kahve Molası
11:50 - 12:30 Hasta Kabul Süreçleri
Faturalandırma Süreçleri
Dönem Sonlandırma Süreçleri
İtiraz Komisyon Süreçleri
(Ayaktan, Yatan, Günübirlik, Acil, Kan Bileşenleri, Yoğun Bakım, Diyaliz, Tıbbi Malzemeler, Fizik Tedavi ve Diğer Hizmetlerin Faturalandırılması)

Ekrem KURŞUNBEKİROĞLU - Serdal SERİN
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

13:30 - 15:00
Hasta Kabul Süreçleri
Faturalandırma Süreçleri
Dönem Sonlandırma Süreçleri
İtiraz Komisyon Süreçleri
(Ayaktan, Yatan, Günübirlik, Acil, Kan Bileşenleri, Yoğun Bakım, Diyaliz, Tıbbi Malzemeler, Fizik Tedavi ve Diğer Hizmetlerin Faturalandırılması)
Ekrem KURŞUNBEKİROĞLU - Serdal SERİN
15:00 - 15:15 Kahve Molası

15:15-16:15
İstisnai Sağlık Hizmetleri, İlave Ücret ve Katılım Payı Esasları 
M. Ziya KELAT
Kamu Sağlık Hizmetleri ile Sağlık Turizmi Satış Tarifelerinin Değerlendirilmesi
M. Ziya KELAT
Sağlık Raporlarının Usul ve Esasları
M. Ziya KELAT
16:15 - 16:30 Kahve Molası

16:30 - 17:10
Hasta Kabul Süreçleri
* Faturalandırma Süreçleri
Dönem Sonlandırma Süreçleri
İtiraz Komisyon Süreçleri
*(Ayaktan, Yatan, Günübirlik, Acil, Kan Bileşenleri, Yoğun Bakım, Diyaliz, Tıbbi Malzemeler, Fizik Tedavi ve Diğer Hizmetlerin Faturalandırılması)
Ekrem KURŞUNBEKİROĞLU - Serdal SERİN
17:10 - 17:20 Kahve Molası

17:20 - 18:20
Türkiye'de TİG'in Gelişimi,TİG Algoritması ve Hastane Ödemeleri
Dt. Tuncay KOYUNCU
18:20 - 18:30 Gün Sonu Değerlendirme ve Kapanış
Engin UÇAR
Sağlık Finansmanında Geri Ödeme Yöntemleri ve TİG
Kurs Koordinatörü:Dt. Tuncay KOYUNCU
Kurs Programı
09:45-10:00 Açılış
Dt. Tuncay KOYUNCU
10:00 - 11:00 Geri Ödeme Yöntemlerinin Tarihsel Gelişimi, Karşılaştırılması ve Maliyet
Yrd. Doç. Dr. Gülpembe OĞUZHAN 
TİG'in Gelişimi ve Uygulamaya Geçiş Süreci:Uluslararası Örnekler
Yrd. Doç. Dr. Gülpembe OĞUZHAN
11:00 - 11:15 Kahve Molası

11:15-12:30
Türkiye'de TİG'in Gelişimi
Ahmet KARA
TİG Algoritması
Dt. Tuncay KOYUNCU
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği

14:00 - 15:00
Klinik Kodlamada Temel Kurallar, Sorumluluklar ve İstatistiki Verilerin Yorumlanması
Dt. Tuncay KOYUNCU
TİG’de Bağıl Değer, Vaka Karma İndeksi ve Hastane Ödemeleri
Ahmet KARA
15:00 - 15:15 Kahve Molası

15:15-16:45
Klinik Kodlama Kalitesinin Değerlendirilmesi(KoDeSis)
Ahmet KARA
TİG Panel
Erol YALÇIN
TİG Veri Gönderim Uygulaması ve Raporlama Sistemi
Tahsin ÇETİN
16:45-17:00 Gün Sonu Değerlendirme ve Kapanış
Dt. Tuncay KOYUNCU
Sağlık Hizmetlerinde Ölçme ve Değerlendirme
Kurs Koordinatörü:Doç. Dr. Mücahit AVCİL
Kurs Programı
08:45-09:00 Açılış
Doç. Dr. Mücahit AVCİL
Dr. Hasan GÜLER
09:00-10:00 Sağlık Sistemlerinde Performans Ölçme ve Değerlendirme Modelleri
Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ
Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavram ve Kurallar
Doç. Dr. Mücahit AVCİL
Ölçme ve Değerlendirmede Ulusal ve Uluslararası Göstergeler, Sınıflandırma-Taksonomi
Doç. Dr. Mücahit AVCİL
10:00-10:15 Kahve Molası
2.Oturum
10:15-11:15 Ölçme ve Değerlendirmede İstatistiksel Analizler ve Excell Tabanlı Program Kullanımı
Dr. Erdoğan YILMAZ
Ölçme ve Değerlendirmede Bilgi Sistemlerinin Yeri, Önemi ve Veri Kalitesi
İbrahim DOLUKÜP
11:15-11:30 Kahve Molası

11:30-12:30
Yoğun Bakımlarda Bası Ülseri Analizi ve Yorumlanması
Yrd.Doç.Dr.Fatoş KORKMAZ
Cerrahi Hata Sınıflandırma Sistemi-Makro Analiz ve Yorumlama
Dr.Hüseyin DEMİREL
12:30-14:00 Öğle Yemeği
 
14:00-14:50
Diyabetes Mellitusun İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Uz.Hem.Songül YORGUN
Çalışan Memnuniyet Oranı Analizi ve Yorumlanması
Uz.Hem.Songül YORGUN
14:50-15:00 Kahve Molası

15:00-15:50
Patoloji Laboratuvarlarında Tanı Doğruluğunun İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Uzm. Dr. Aslı KAHRAMAN AKKALP
Laboratuvar Hata Sınıflandırma Sistemi- Makro/Mikro Analiz ve Yorumlama
Uzm. Dr. Mehmet OLDACAY
15:50-16:00 Kahve Molası
 
16:00-16:50
Acil Servis Konsültasyonlarının Makro/Mikro Düzeyde Analizi ve Yorumlanması
Doç. Dr. Mücahit AVCİL
AMİ’da Hastaneye Varış İtibariyle Süreç Yönetimi ve Tedavi Uygulanma Durumunun Analizi ve Yorumlanması
Uzm. Dr. Evren EKİNGEN
16:50-17:00 Kahve Molası
17:00-17:30 İlaç Hata Sınıflandırma Sistemi-Makro Analiz ve Yorumlama
Dr.Emine ELVAN ÇİFTLİK
17:30-17:40 Gün Sonu Değerlendirme ve Kapanış
Doç. Dr. Mücahit AVCİL

23 Kasım 2017 Perşembe

  AKDENİZ SALONU KARADENİZ SALONU EGE SALONU
08:00 - 08:45   Sözlü Bildiri Oturumu-1 Sözlü Bildiri Oturumu-2
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Serdar SAĞLAM
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
3759-Hasta Güvenliğinde İletişimin Önemi
Yeşim UYUTAN
3484-Hemodiyaliz Hastalarında Kaliteli Protein Alımında Hasta Ve Hasta Yakını Eğitiminin Başarısı
Aysun ÜNAL
3763-Karşılanamayan Hemşirelik Bakımı ve Hasta Güvenliği
Nurten ALAN
3590-Akılcı İlaç Kullanımı; Eczacılar Üzerine Bir İnceleme
Celal ALPDOĞAN
3766-Hasta Güvenliği Bağlamında Güvenli Sterilizasyon Uygulamalarına Genel Bir Bakış:merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde Mevcut Durum
Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
3423-Sigara Bırakma Polikliniğinin Hastane Karar Destek Sistemine Entegrasyonu Ve Yatak Başı Sigara Danışmanlığı
Songül YORGUN
3765-Sürdürülebilirlik Raporları İçerisinde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Yeri: Borsa İstanbul Uygulaması​
Nehir BALCI
3754-Gösterge Yönetiminde Yaşanan Sorunlarla İlgili Durum Tespiti “neden - Neden Analizi” Veriden Bilgi Üretmeye… Ölçemediğimiz Şeyi Yönetemeyiz
Seven KAZAN
3751 - Yaşlılarda Düşme Korkusu ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Aysun TÜRE YILMAZ
3741-Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Bir Araştırma: Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği
Işıl TÜRK
09:00 - 10:00 Açılış Programı ve Ödül Töreni
Op. Dr. Orhan KOÇ - Kongre Yürütme Kurulu Başkanı
Thomas KELLY - ICHOM Başkan Vekili, İngiltere
Dr. Pavel URSU - Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) Türkiye Temsilcisi
Metin MEMİŞ - Sağlık-Sen Genel Başkanı
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN - Medipol Üniversitesi Rektörü / Kongre Eş Başkanı
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü / Kongre Eş Başkanı
Dr. Selim BAĞLI - SGK Başkanı
Prof. Dr. Vural KAVUNCU - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı*
Dr. Ahmet DEMİRCAN - Sağlık Bakanı*
Jülide SARIEROĞLU - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı*

* Tensipleri halinde
10:00 - 10:15 Kahve Molası
10:15 - 12:00 Panel-1    
Hasta Güvenliğini Önceleyen Sağlık Finansmanı: Uluslararası Perspektif Arama Paneli  
Moderatörler:
Prof. Dr.Sabahattin AYDIN
Medipol Üniversitesi Rektörü

Op. Dr. Orhan KOÇ
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
   
Panelistler:
Prof. Dr. Al OZONOFF
Harvard Üniversitesi
Prof. Dr. Haydar SUR
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hüseyin ÇELİK
Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı- Sağlık Sektörü Danışmanı
Prof. Dr. Mahmood ADİL
NHS National Services İskoçya
Prof. Dr. Metin ÇAKMAKÇI
Anadolu Sağlık Merkezi
Sarbani CHAKRABORTY
Ludwig Maximillian Universitesi
Thomas KELLEY
ICHOM Başkan Vekili, İngiltere
 
 
 
 
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:40 Oturum-1
Tıbbi Hatalar, Mesleki Sigorta ve Hekim Davranışları
Oturum-2
İlaç Fiyatlandırma Politikaları, Sektördeki Etkileri ve Yetim İlaçlar
13:30 - 14:05 Sözlü Bildiri Oturumu-3
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Oturum Başkanları:
Dr. Hakkı GÜRSÖZ
TİTCK Başkanı

Doç.Dr.Kemalettin AYDIN
Bilinçli İlaç Kullanımı,Biyoteknoloji,İnovasyon ve AR-GE Derneği Başkanı
Oturum Başkanı:
Yrd.Doç.Dr.Nigar ÜNLÜSOY DİNÇER
Geri Ödeme Politikalarının Hekim Ücretlendirmesine ve Branş Seçimine Etkisi
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
İstanbul İl Sağlık Müdürü
İlaç Fiyatlandırma Politikalarının Hasta Güvenliği ve Sağlık Harcamalarına Etkisi
Dr. Hakkı GÜRSÖZ
TİTCK Başkanı
3530-Güvenli Hasta ve Sağlık Sistemi İçin Finansal Takip Modeli Önerisi (shftm)
Muzaffer SARIKAYA
Malpraktis ve Mesleki Sorumluluk Sigortası: Sorunlar, Çözümler ve Yansımaları
Prof. Dr. İsmail Mete İTİL
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
İlaç Fiyatlandırma Politikalarının Eczacılık Sektörünün Sürdürülebilirliğine Etkisi
Ecz. Erdoğan ÇOLAK
TEB Başkanı
3592-Hemşirelerin Bakım Paketi/Bundle/Demet Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri
Keziban TÜRKEN GEL
Tıbbi Hatalar ve Maliyetleri
Prof. Dr. Al OZONOFF
Harvard Üniversitesi
İlaç Fiyatlandırma Politikalarının Yenilikçi İlaç Geliştirilmesine Yansımaları
Dr. Mete HÜSEMOĞLU
AİFD Başkanı
3669-Gece Nöbetinde Çalışan Uzman Ve Asistan Hekimler Arasında İş Stresi Değerlendirmesi 
Feriyde ÇALIŞKAN
Davranışsal Ekonomi ve Hekim Davranışları
Dr.Feza ŞEN
Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği 2. Başkanı
İlaç Fiyatlandırma Politikalarının İlaç Endüstrisine Etkisi
Turgut TOKGÖZ
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri
3671-Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Konusundaki Görüşleri
Ülkü ÖZDEMIR
      14:05-14:40 Sözlü Bildiri Oturumu-4
Oturum Başkanı:
Doç.Dr.Salim BİLİCİ
3768-Ankara İl Merkezindeki Eğitim Araştırma Hastanelerinin Finansal Performanslarının Topsis Yöntemi İle Değerlendirilmesi
Keziban AVCI
3769-Patoloji Laboratuvarlarında Barkod Takip Sistemi İle İzlenebilirlik Ve Hataların Önlenmesi
Türkan ATASEVER REZANKO
4164-Hemşirelikte Sık Karşılaşılan İlaç Uygulama Hataları, Nedenleri ve Alınabilecek Önlemler
Ebru EREK KAZAN
3764-Yeni Nesil Tıp Eğitim Sisteminde Simülasyon Laboratuvarı Kurulum Aşaması: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi
Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
3643-Transfüzyon Güvenliği Ve Hemovijilans Konusunda Mevcut Durumun Belirlenmesi
Selma ALTINDİŞ
14:40 - 14:50 Kahve Molası
14:50 - 16:10 Oturum-3
Politik Karar Vericiler Neyi Bilmek İster?
Oturum-4
Kaynakların Doğru Kullanımı ve Yönetimi
 
Oturum Başkanı:
Dr.Mehmet GÜLLÜOĞLU
AFAD Başkanı
Oturum Başkanı:
Uzm. Dr. Kenan ŞAHİN
Pendik Belediye Başkanı
Uluslararası Göç, Sağlık Sistemine Etkileri ve Genel Sağlık Sigortası
Sarbani CHAKRABORTY
Ludwig Maximillian University
Kaynakların Verimli Kullanımında Paydaşların Rolü
Uzm. Dr. Kenan ŞAHİN
Pendik Belediye Başkanı
Küresel Sağlık ve Göç
Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU
AFAD Başkanı
Sağlık Hizmetlerinde Gereksiz İşlemler ve İsraf
Prof. Dr. Atilla ARAL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD
BİGDATA Analizleri ve Sağlık Harcamaları
Murat AYDIN
Sağlıklı Hayata Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği Başkanı
Geriatrik Sağlık Harcamalarında Paradigma İnşası
Prof. Dr. Meltem HALİL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri BD
Katastrofik Sağlık Harcaması ve Hanehalkına Etkileri
Doç. Dr. Dilek BAŞAR
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Terminal Dönem ve Kanser Hastalarında Sağlık Finansmanının Yönetimi
Doç. Dr. Gülçin ÖZALP ŞENEL
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji E.A.H Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Yaşlılık ve Uzun Dönem Bakım Kaynaklı Sağlık Harcamalarının Geleceği
Prof. Dr. Teslime ATLI
Ankara Güven Hastanesi
Kronik Hastalıkların Önlenmesi ve Yönetiminde En Kârlı Alışverişler
Doç. Dr. Toker ERGÜDER
DSÖ Türkiye Ofisi
16:10 - 16:20 Kahve Molası
16:20 - 17:30 Oturum-5
Hasta Güvenliğinin Farklı Yüzleri-1

Oturum-6
Sağlık Sigortacılığında Mevcut Durum ve Gelecek
 
Oturum Başkanı:
Prof.Dr.Ali İlker FİLİZ
Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD
Oturum Başkanı:
Uzm. Dr. Reşat BAHAT
OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Hasta Güvenliğinde Temel Sorunlar, Gelecekteki Gelişmeler ve Uluslararası Örnekler
Prof. Dr. Mahmood ADİL
NHS National Services İskoçya
SUT Fiyatlandırma Metodolojisi ve Güncelleme Süreci
Dr. Mümine Nurdan DOĞUKAN
SGK Genel Sağlık Sigortası Sağlıkta Kaynak Yönetimi Daire Başkanı
Sağlık Hukukunda Hasta Güvenliği
Prof. Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Geri Ödeme Politikalarının Özel Sektore Etkisi
Uzm. Dr. Reşat BAHAT
OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Hastane Pratiği Açısından Aydınlatılmış Onam ve Güvenli Cerrahi
Prof.Dr.Ali İlker FİLİZ
Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD
Sağlık Sigortacılığında Ülke Kıyaslamaları ve İkili Anlaşmalarda Sigorta Paketi
Muhammed Taha SÖKÜCÜ
SGK Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı
Hasta Güvenliğinde Hasta Deneyimi ve Hasta Yakınlarının Rolü
Doç. Dr. Hasan KANDEMiR
Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi AD
Sağlık Hizmeti Geri Ödemesinde Sektörel Farklılıkların Avantaj ve Dezavantajları
Önder İNCE
Medicalpark Sağlık Grubu
Özel Sağlık Sigortacılığının Geleceği ve Yönelimler
Nursel ERDOĞAN
Acıbadem Sigorta Stratejik İşbirlikleri ve Anlaşmalı Kurumlar Koordinatörü
17:30 - 17:40 Kahve Molası
17:40 - 18:50 Oturum-7
Tanı Güvenliğinde Mesleki Roller, İşbirliği ve Maliyet
Oturum-8
Tıbbi Laboratuvarlarda Hasta Güvenliği ve Maliyet Etkin Uygulamalar
 
Oturum Başkanı:
Prof.Dr.İrfan ŞENCAN
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU
Konya E.A.H. Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği
Radyolojik Görüntülemede Tanı Güvenliği ve Maliyete Etkisi
Prof. Dr. Tamer KAYA
Türk Radyoloji Derneği Başkanı
Akılcı Laboratuvar Kullanımı ve Sağlık Harcamaları Etkileşimi
Uz.Dr.Ferzane MERCAN
Klinisyen Hekim Perspektifinden Tanı Güvenliği ve Sağlık Harcamalarına Etkisi
Doç. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU
İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
Hızlı Hasta Başı Testlerin Kullanımının Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanına Etkisi
Doç. Dr. Doğan YÜCEL
Türk Biyokimya Derneği Başkanı
Patoloji Laboratuvarlarında Tanı Güvenliği ve Maliyet Boyutu
Uzm. Dr. Aslı KAHRAMAN AKKALP
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk E.A.H Patoloji Kliniği
Akılcı Test İsteminde Hasta Güvenliği ve Maliyet Yönetimi
Doç. Dr. Tamer C.İNAL
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD
Tıbbi Laboratuvarlarda Tanı Güvenliği ve Maliyet Yönetimi
Prof. Dr. Arzu SAYINER
Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Dış Kalite Kontrol Değerlendirmelerinin Hasta Güvenliğine Etkisi ve Maliyet-Etkinlik Boyutu
Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD
  Tıbbi Laboratuvarlarda Kalite Göstergeleri ve Hasta Güvenliği
Prof. Dr. Mustafa ALTINDİŞ
Biyoteknolojik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği Başkanı
21:00 - 21:40 Konferans
Zirvede Buluşmak: Dağcılık ve Hasta Güvenliği

Doç. Dr. Mücahit AVCİL
Adnan Menderes üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

24 Kasım 2017 Cuma

AKDENİZ SALONU KARADENİZ SALONU EGE SALONU
07:50 - 08:30 Sözlü Bildiri Oturumu-5
07:50 - 08:30 Sözlü Bildiri Oturumu-6  
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Mücahit AVCİL
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Özgür UĞURLUOĞLU
3700-Papatya (Çalışan Hakları Hizmet Alımı ) Projesi
Seher SALMAN
3762-Radyasyonun Zararlı Etkileri Hakkında Hastaların Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Bir Hastane Örneği
Cenk Hilmi KILIÇ
3559-Siberkondria; İnternetten Sağlık Bilgisi Arama ve İlişkili Faktörler
Selma ALTINDİŞ
3698-Papatya (Çalışan Hakları) Projesi
Ayşegül ÖZMENAY
3328-Hemşirelik Öğrencilerinde Lateks Duyarlılığı Farkındalık Düzeyi
Songül YORGUN
3377-Veri Zarflama Analizi Tekniği: Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Performans Etkinliğinin Araştırılması
Burcu KATMER
3252-Acil Servisden Kliniğe Yatırılan Hastaların Bekleme Sürelerinin Belirlenmesi
Hatice ESEN
3607-Kalite Uygulamaları Bağlamında Tıbbi Hata Raporlama: Bir Araştırma
Emin AKSAN
08:30 - 10:00 Oturum-9
Kronik Böbrek Hastalığı Yönetimi-1

08:30 - 09:40 Oturum-10
Sağlık Hizmetlerinde Teknoloji, Mimari ve Enerji
08:30 - 09:40 Sözlü Bildiri Oturumu-7
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. İbrahim AKDAĞ
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Salim BİLİCİ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil E.A.H
Çocuk Cerrahisi Kliniği
Oturum Başkanı:
Prof.Dr.Aytül KASAPOĞLU
KBY Hastalarının Yönetimi ve Sağlık Harcamalarına Etkisi
Prof. Dr. İbrahim AKDAĞ
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
Hasta Dostu Sağlık Teknolojileri ve Hizmet Sunumu
Uzm. Dr. Alahdab HİŞAM
Anadolu Sağlık Merkezi
3740-Hastanelerde Gürültü Düzeyi ve Sağlığa Etkileri
Fatma Şebnem ÖZDEM
Avrupa'da KBY Yönetiminde Trendler
Doç. Dr. Goran IMAMOVIC
FMC Klinik ve Terapötik Yönetim Sorumlusu, Bosna Medikal Direktörü
Hasta Güvenliği ve Maliyet Perspektifinden Hastane Mimarisinin Yeri
Y.Mimar Aygen ÖZDEMİR
Gen Mimari Tasarım
3744-Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları Açısından Aydınlatılmış Onam Sürecini Yeniden Düşünmek
Nilüfer DEMİRSOY
Diyaliz Hizmetlerinde Klinik Kalite ve Performans Yönetimi
Doç. Dr. Fatih KİRCELLİ
Fresenius Medical Care Türkiye Medikal Direktörü
Enerji Verimli Binalar ve Yeşil/Çevreci Hastane Uygulamaları
Prof. Dr. Birol KILKIŞ
Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
3557-Yanık Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Suriyeli Bir Mülteci Çocuğun Hastane Deneyiminin İncelenmesi
Nazmiye ÇELIK
Diyalizde Değer Bazlı Bakım Yönetimi
Christian APEL
Fresenius Medical Care EMEA Sağlık Ekonomisi ve Pazar Erişim Başkanı
  3684-Güvenlik Kontrol Vizitleri Yapılarak Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi
Mehtap ÜÇDAL
Diyaliz Hizmetlerinde Çıktı Bazlı Geri Ödeme Modelleri ve Global Örnekler
Dr. Pedro Ponce
FMC Portekiz Ülke Medikal Direktörü
  3631-Hayata Dönüşün Adı “Mavi Kod” Seydişehir Devlet Hastanesi Mavi Kod Birimine Yapılan Bildirim Raporlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Emrullah İNCESU
10:00 - 10:10 Kahve Molası 09:40 - 09:50 Kahve Molası    
10:10 - 11:20 Oturum-11
Kronik Böbrek Hastalığı Yönetimi-2
09:50 - 11:00 Oturum-12
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
 
Oturum Başkanı:
Uzm. Dr. Arif KAPUAĞASI
SB Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Oturum Başkanı:
Metin MEMİŞ
Sağlık-Sen Genel Başkanı
Evde Diyalizde Hemşirelik Hizmetlerinin Önemi
Emel UÇAR
Baxter Klinik Yönetici
Sağlıklı Çalışma Yaşamı ve Çalışan Güvenliğinde Neredeyiz?
Metin MEMİŞ
Sağlık-Sen Genel Başkanı
Diyaliz Merkezlerinin Mali Sorunları ve Sürdürülebilirlik
Dr. Bünyamin ALTUNDAL-Diyamer Yönetim Kurulu Üyesi
Hastanelerde Çalışan Güvenliğini İzleme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı?
Prof. Dr. M.Necmi İLHAN
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Diyaliz Merkezlerinin Geleceği
Dr. Hakan KAPTANOĞULLARI-Diader Yönetim Kurulu Başkanı
Sağlıkta Şiddet ve Medya Etkileşimi
Dr.İbrahim ERSOY
Sağlık İletişimi Derneği Başkanı
SGK Perspektifinden Diyaliz Hizmetlerinin Fiyatlandırılması ve Maliyet
Dr. Refik ALTUN
SGK Genel Sağlık Sigortası Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı
İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Kanser Tedavisi Sonrası Çalışanların İşe Dönüşleri ve Uygulamalar
Dr. Nuri VİDİNLİ
ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
11:20 - 11:30 Kahve Molası 11:00 - 11:10 Kahve Molası    
11:30 - 12:30 Oturum-13
Finansman Yükünü Sürdürülebilir Kılmada Sağlık Lisansiyerlerinin Yetkilendirilmesi
11:10 - 12:30 Oturum-14
Hasta Güvenliği ve Sağlık Harcamalarının Yönetiminde Bilgi Sistemleri
Oturum Başkanı:
Prof.Dr.Mustafa TAŞDEMİR
Medeniyet Üniversitesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Utku ŞENOL
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD
Sağlık Lisansiyerlerinin Tanı-Tedavi Sürecinde Yetkilendirilmesi ve Ekonomik Maliyet Yönetimi
Prof. Dr. Nevin GÜZEL
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
HBYS'lerde Tıbbi Süreç Analizleri ve Raporlamanın Hasta Güvenliği ve Finansman Yönetimine Etkisi
Uzm. Dr. Sinan KORUKLUOĞLU
Kartal Dr. Lütfi Kırdar E.A.H Başhekim Yardımcısı
Hemşirelikte Reçete Yazma ve Küresel Panorama
Yrd. Doç. Dr. Nigar ÜNLÜSOY DİNÇER
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Kurumlararası Radyolojik Görüntüleme Entegrasyonun Hasta Güvenliği ve Sağlık Harcamalarına Etkisi
Prof.Dr.Utku ŞENOL
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD
Sağlık lisansiyerlerinin Yetkilendirilmesinde Artı Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Fahriye VATAN
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Hasta Güvenliği ve Sağlık Harcamaları Perspektifinden İlaç Takip Sistemi(İTS)
Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:10 Oturum-15
Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanının Farklı Yüzleri-2
14:00 - 15:10 Oturum-16
Hasta Güvenliğinde Bilinmeyen Alanlar
14:00 - 14:40 Sözlü Bildiri Oturumu-8
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Alper CİHAN
Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi
Oturum Başkanı:
Uzm. Dr. Gazi ALATAŞ
Oturum Başkanları:
Yrd.Doç.Dr.Harun KIRILMAZ
Yrd.Doç.Dr.Keziban AVCI
Geri Ödeme Yöntemlerinin Hasta Güvenliğine Etkisi
Prof. Dr. Alper CİHAN
Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi
Çocuk Psikiyatrisinde Hasta Güvenliği
Yrd. Doç. Dr. Sibel Nur AVCİL
Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi AD
3594-Ambulans Hijyeni; Mevcut Durum ve Olması Gerekenler
Mustafa ALTINDİŞ
Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Hasta Güvenliği ve Sağlık Harcamalarına Etkisi
Doç. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Doğum Hizmetlerinde Hasta Güvenliği
Doç. Dr. Nazan TUNA ORAN
E.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı Başkanlığı
3688-İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Taşınır Mal Süreç Yönetiminde Kullanılan Anahtar Başarı Göstergelerinin Sisteme Etkisinin İncelenmesi
Yılmaz KESKİNDEMİRCİ
Evde Hemodiyalizin Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanına Etkisi
Prof. Dr. Ercan OK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD
Acil Hastalarda Hasta Güvenliği ve Zaman Yönetimi
Prof. Dr. Yusuf YÜRÜMEZ
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD
3603-Hemşirelikte Bilişim ve Karar Destek Sistemi Kullanımı
Ebru DUMAN
İlaç Güvenliliği
Dr. Seyfullah DAĞISTANLI
Farmakovijilans Derneği Başkanı
Konsültasyon Hizmetlerinde Etkinlik ve Hasta Güvenliğine Etkisi
Doç. Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN
Adnan Menderes Üniversitesi İç Hastalıkları AD
3746-Bilgisayarlı Tomografi Kullanımından Kaynaklı Radyasyon Maruziyeti: Endişe Verici Düzeyde Mi?
Levent SONĞUR
    3606-Ortopedi Bilimsel Danışma Komisyonu’nun Görevleri Ve Ülke Ekonomisi’ne Katkısı
Murat ALTAY
15:10 - 15:20 Kahve Molası
15:20 - 16:20 Oturum-17
Milli ve Yerli Tıbbi Teknoloji
15:20 - 16:20 Oturum-18
Şehir Hastaneleri Yeni Bir Rol Model Olabilecek Mi?
15:20 - 16:00 Sözlü Bildiri Oturumu-9
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Özkan ÜNAL
Sağlık ve Medeniyet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü
Oturum Başkanı:
Yrd.Doç.Dr.Dilek ESER
Plazmadan Yerli İlaç Üretimi
Ahmet PORTAKAL
Sancak Sağlık Grubu
Şehir Hastanelerinde Sürdürülebilirlik, Yönetim ve Sağlık Sistemine Etkileri
Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü
3632-Bir Kamu Hastanesi Güvenlik Raporlama Sistemi Verilerinin İncelenmesi: Retrospektif Bir Araştırma
Emrullah İNCESU
Yerli Molekül Üretimi
Dr. Seyfullah DAĞISTANLI
Hasbiotek
Şehir Hastanelerinin Hasta Güvenliği ve Sağlık Harcamalarına Etkisi
Op. Dr. Recep AYDIN
Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi
3714-Hasta Güvenliği Açısından Hemovijilans Hemşireliğinin Rolü ve Önemi
Mehtap ÜÇDAL
Milli Tıbbi Malzeme Üretimi ve ARGE
Raşit DİNÇ
RD Global - İnvamed
Şehir Hastanelerinde Kaliteli Sağlık Hizmet Sunumu Yakalanacak Mı?
Dr. İhsan ŞAHİN
Rönesans Sağlık Grubu Ceo'su
3589-Üniversite Öğrencilerinin İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Mustafa ALTINDİŞ
Tıbbi Malzemelerde Yeni Fiyatlandırma Stratejisi
Recep USLU
TİTCK Başkan Yardımcısı
Şehir Hastaneleri Konseptinde Radyasyon Onkolojisi
Uzm. Dr. Fatih GÖKSEL
Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği Başkanı
3722-Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü Hakkındaki Algılarının Belirlenmesi
Canan BAŞ HENDEKCİ
16:20 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 17:50 Oturum-19
Hastalık Yönetiminde Finansman ve Hasta Güvenliği
16:30 - 17:50 Oturum-20
Tedavi Güvenliğinde Mesleki Roller, İşbirliği ve Maliyet
 
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ
Dünya Aferez Birliği Başkanı
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi
Diyabet ve Diyabetik Ayak Yönetimi
Prof. Dr. Ahmet Çınar YASTI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Numune E.A.H Genel Cerrahi Kliniği
Klinisyen Hekim Perspektifinden Tedavi Güvenliği ve Sağlık Harcamalarına Etkisi
Prof. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi
SGK Perspektifinden Diyabette Vaka Yönetimi
Dr. Özgür SEZER
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Danışmanı
Fizyoterapide Tedavi Güvenliği ve Hastalara/Kurumlara Yansımaları
Doç. Dr. Nihan KAFA
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD
Beyin Krizinin (İnme) Yönetimi
Prof. Dr. Atilla Özcan ÖZDEMİR
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Hemşirelik Hizmetlerinde Tedavi Güvenliği ve Maliyet Yönetimi
Doç. Dr. Sergül DUYGULU
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı
El Cerrahisi Yönetimi
Prof. Dr. Türker ÖZKAN
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD Emekli Öğretim Üyesi
Beslenme ve Diyetetik Açıdan Tedavi Güvenliği ve Maliyete Etkisi
Doç. Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEL
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Yanık Yönetimi
Prof. Dr. Emrah ŞENEL
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
 
17:50 - 18:00 Kahve Molası
18:00 - 19:30 Panel-2 18:00 - 18:40 Sözlü Bildiri Oturumu-10  
Arama Paneli: Sağlık Fiyatlandırmasının Yeni Modellemesi Oturum Başkanı:
Doç.Dr.Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
Moderatör:

Op. Dr. Orhan KOÇ - ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
***Paneli izleyenlerin keypad ile panele İnteraktif Katılımı sağlanacaktır.
3529-Türkiye’deki Afiliasyon Ağları Sağlık Hizmeti Kalitesini Nasıl Etkiler
Hüseyin DEMIR
Panelistler:

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü

Dr. Mustafa ÖZDERYOL
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü

Uzm. Dr. Reşat BAHATOHSAD Başkanı

Dr. Mehmet ALTUĞ
Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı
3540-Hemodiyaliz Ünitemizde Kullandığımız Giriş-çıkış Kitlerinin Enfeksiyon Kontrolü Ve Hasta/Çalışan Güvenliği ve Maliyete Etkisi
Aysun ÜNAL
3605-Günümüzde Kalite Neden Daha Önemli Hale Gelmiştir? Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki (sut) Hatalar ve Çözüm Yolları
Murat ALTAY
3727-Kamuda Geri Ödemede Şeffaflık ve Objektivitenin Sağlanması İçin Model Geliştirilmesi
Ufuk ÇIÇEK
3752-Hasta Güvenliği Açısından Hasta Eğitimi ve Önemi
Nurdan KIRIMLIOĞLU
  18:40 - 19:30 Sözlü Bildiri Oturumu-11  
Oturum Başkanları:
Doç.Dr.Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ
Yrd.Doç.Dr.Ebru EREK KAZAN
3646-Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Çalışmalarının Gelişimi ve Sürecin Hizmet Kalitesi İle Çalışan Güvenliğine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Nehir BALCI
3686-Hasta Güvenlik Hedeflerini Uygularken Bakım Planlarının Katkıları
Mehtap ÜÇDAL
3691-Hatasız Kul Olmaz Projesi
Ayşegül ADLI DURSUN
3715-Hasta Güvenliği Benimle Başlar Projesinde Video Çekimlerinin Etkinliği
Pınar ILIKKAN
3718-Hasta Güvenliğinde Liderlik Konusunda Sağlık Çalışanlarının Görüşlerinin Belirlenmesi
Veysel YAŞAR
3373-Diyabet Hastalığı Hastane Maliyetlerinin Hastane Faturası ve Teşhis İlişkili Gruplara (TİG) Göre Analizi
Mehmet TOP

25 Kasım 2017 Cumartesi

AKDENİZ SALONU KARADENİZ SALONU EGE SALONU
  07:50 - 08:30 Sözlü Bildiri Oturumu-12 07:50 - 08:30 Sözlü Bildiri Oturumu-13
Oturum Başkanları:
Prof.Dr.Musa ÖZATA
Oturum Başkanı:
Yrd.Doç.Dr.Tuncay PALTEKİ
3747-Hasta Güvenliğinde Hasta Katılımının Sağlanmasının Önemi
Di̇lara USTA
3476-Hasta Güvenliğini Tehdit Eden Flebiti Önlemede Gerekli Hemşirelik Girişimleri
Nazan TUNA ORAN
3616-Hasta Güvenliği ve Simülasyona Dayalı Ebelik Eğitimi
Nazan TUNA ORAN
3771-Tıbbi Atık Bertaraf Ücretlendirilmesinde Yatak Başı ve Kilogram Başı Ödeme Arasındaki Farkın İncelenmesi
Şemsi̇ Nur KARABELA
3554-Düşmeler ve Çevresel Faktörlerin Değerlendirilmesi
Erdoğan ŞENTÜRK
3753-Kanser İlişkili Yorgunluğun Hemşirelik Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar
Şemsi̇ Nur KARABELA
3745-Yetişkin Hastalarda Basınç Yarası Gelişme Riskini Değerlendirmede Kullanılan Ölçekler
Şeyma ADIBELLI
3318-Enerji Verimliliğine Yönelik Çalışmalar: Kamu Hastaneler Birliği Örneği
Hatice ESEN
2254-Özel Sağlık Sigortacılığı Piyasasında Asimetrik Bilgi ve Ters Seçime Karşı Genetik Testlerin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
Levent SONĞUR
3461-Risk Yönetimi Ve Kalite Yönetim Sisteminin Hasta Güvenliğine Etkisi
Özkan TÜTÜNCÜ
08:30 - 09:50 Oturum-21
Sağlık Hizmetlerinde Ölçme Değerlendirme
08:30 - 09:50 Oturum-22
Sağlık Turizminde Fiyatlandırma, Yetkilendirme ve Kalite
 
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. İsmayil YILMAZ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı EAH Genel Cerrahi Kliniği
Oturum Başkanı:
Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL
Ölçme ve Değerlendirmede Verilerin Bilgiye Dönüştürülmesi
Doç. Dr. Mücahit AVCİL
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD
Sağlık Turizminde Paydaşların Rolü, Riskler ve Gelecek Perspektifi
Uzm. Dr. Sinan İBİŞ
Medikal Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Hemşirelik Hizmetlerinde Neyi Nasıl Ölçmeli ve Değerlendirmeliyiz?
Yrd. Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Sağlık Turizminde Hizmetlerin Fiyatlandırılması ve Sağlık Sigortacılığı
Mehmet Ziya KELAT
Sağlık Bakanlığı TİG ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanı
Yoğun Bakımlarda Hasta Güvenliği Odaklı İzleme ve Değerlendirme
Prof. Dr. Arzu TOPELİ İSKİT
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD
Sağlık Turizminde Yetkilendirme ve Sorumluluklar
Uz. Dr. Mehmet Ali AYDIN
Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı
Ölçme ve Değerlendirmede İstatistiksel Analizler
Prof. Dr. Murat ATAN
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Turizminde Kalite ve SKS
Uzm. Dr. Ömer Halim KAŞIKÇI
İstanbul Çekmece Bölgesi KHB Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı
   
09:50 - 10:00 Kahve Molası
10:00 - 11:20 Oturum-23
Global Bütçe Uygulamasının Sağlık Hizmet Sunumuna ve Mali Sürdürülebilirliğe Etkisi
10:00 - 11:20 Oturum-24
Hasta Güvenliğinde Kurumsal Roller
 
Oturum Başkanları:
Dr. Mustafa ÖZDERYOL
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD
SGK ve Global Bütçe:Kazanımlar, Sorunlar ve Gelecek Perspektifi
Dr. Mustafa ÖZDERYOL
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü
Hasta Güvenliğini Sağlamada Sağlık Otoritesinin Rolü
Prof. Dr. Fahri OVALI
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan BD
Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Global Bütçe Deneyimi ve Sonuçları
Mehmet ATASEVER
Sağlık Bakanlığı SGB Eski Başkanı
Hasta Güvenliğinin Geliştirilmesinde Sağlık Sigortacılığının Rolü
Pınar Oruç LEMBET
Allianz Sigorta, Türkiye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı
Üniversite Hastanelerinde Global Bütçe Deneyimi:Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk ÖZEN
Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Hasta Güvenliği Nosyonunun Geliştirilmesinde Akademinin Rolü
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD
Üniversite Hastanelerinde Global Bütçe Deneyimi: İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KIZILAY
İnönü Üniversitesi Rektörü
Hasta Güvenliğinin Desteklenmesinde Sivil Toplumun Rolü
Uzm. Dr. Hasan KUŞ
Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
11:20 - 11:30 Kahve Molası
11:30 - 12:40 Oturum-25
Alternatif Geri Ödeme Yöntemleri
11:30 - 12:40 Oturum-26
Tek Kullanımlık Tıbbi Malzemelerde Reuse Kullanımının Çok Boyutlu İncelenmesi
11:30 - 12:10 Sözel Bildiri Oturumu-14
Oturum Başkanı:
Uzm. Dr. Elif Hilal VURAL
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Doğan ÜNAL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Üroloji AD
Oturum Başkanı:
Yrd.Doç.Dr.Güven BEKTEMUR
Geri Ödemede İnnovatif Küresel Yaklaşımlar
Doç. Dr. M. Devrim GÜNER
TOBB ETÜ Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji AD
Tek Kullanımlık Tıbbi Malzemelerin Reuse Kullanımının Hasta Güvenliğine Etkisi
Prof. Dr. Turan ASLAN
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
3665-Hasta Düşmelerinin Hastane Maliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Üzerindeki Etkisi: Literatür İncelemesi
Veysel Karani BARIŞ
Alternatif Geri Ödeme Sisteminin İşleyişi
Dr. Mete SAYLAN
BAYER
Tek Kullanımlık Tıbbi Malzemelerin Reuse Kullanımında Sterilizasyon ve Riskler
Doç. Dr. Zeliha TUFAN KOÇAK
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
3757-Hastanelerde Poliklinik Birim Maliyet Analizi: Bir Uygulama Örneği
Zühal ÇAYIRTEPE
İlaca Erişimde Alternatif Geri Ödeme Uygulamalarının Etkisi
Dr.Banu BAYAR
TİTCK Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Bşk
Tek Kullanımlık Tıbbi Malzemelerin Reuse Kullanımında İzlenebilirlik ve Sağlık Harcamalarına Etkisi
Prof. Dr. Faruk AYDIN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD
3680-Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Güvenlik Raporlama Sistemine Katılımının Değerlendirilmesi
Serap DEMIREL
Alternatif Geri Ödeme Uygulamalarının Erken Dönem Sonuçları ve Geleceği
Uzm. Dr. Elif Hilal VURAL
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı
Tek Kullanımlık Tıbbi Malzemelerin Reuse Kullanımında Hukuki Boyut
Prof. Dr. Hakan HAKERİ
Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi
3699-Papatya (Sağlık Çalışanları Çalışan Hakları )Projesi
Seher SALMAN
  Sağlık Endüstrisi Perspektifinden Tek Kullanımlık Ürünlerin Reuse Kullanılmasının Riskleri
Alper Tandoğan
Johnson & Johnson Medikal Türkiye İş Birimi Direktörü
3724-İstanbul İli Hemodiyaliz Merkezlerinin Veri Zarflama Analizi (vza) İle Verimlilik Değerlendirmesi
Özlem ESKIL ÇIÇEK
3760-Maliyet Analizi ve Veri Zarflama Analizi İle Performans Değerlendirmesi: Bir Hastane Örneği
Zühal ÇAYIRTEPE
    12:10 - 12:50 Sözel Bildiri Oturumu-14
Oturum Başkanı:
Prof.Dr.İsmail AĞIRBAŞ
3731-Hemşirelerin “Hasta Güvenliği Kültürü” Konusuna Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
Nilüfer DEMIRSOY
3780-Hasta Güvenliğine Göre Geri Ödemede Başarılı Bir Örnek: Hastane Kaynaklı Durumlar
İsmai̇l ŞİMŞİR
3770-Sağlık Finansmanında Finansal Sürdürülebilirlik: Türkiye Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Gülbiye YENIMAHALLELI YAŞAR
3758-Türkiye Sağlık Harcamalarının GSYİH İçerisindeki Yeri ve Cepten Sağlık Harcamaları
Mehmet YORULMAZ
4085-Kişilik Özelliklerinin Hasta Güvenliği Kültürüne Etkisi
Ali ARSLANOĞLU
3696-Atığını Yönet Geleceğini Gülümset Projesi
Ayşegül ÖZMENAY
12:40 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 17:00 Klinik Kalite Zirvesi   Sağlık Finansmanı Zirvesi  
17:00 KAPANIŞ