Bildiri Kuralları

Bildiri geniş özetlerinin kongre web sitesi www.uhgsfkongre2017.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri geniş özetleri kabul edilmeyecektir.

Kongrede sunulacak bildiri geniş özetleri kongre ana konuları ile ilgili, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Gönderilen bildiri geniş özetleri e-kongre kitabında yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmelidir.

Genişletilmiş Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:30 Ekim 2017
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi:31 Ekim 2017

 • Bildiri geniş özetleri online bildiri sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Bildiri geniş özeti başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).
 • Bildiri geniş özeti içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Bildiri geniş özetinde giriş, çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Bildiri geniş özeti; giriş, amaç, yöntem, (varsa)sınırlılıklar, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • En az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan Anahtar Kelimeler yazılmalıdır.
 • Bildiri geniş özeti; kaynakça ve İngilizce özet hariç olmak üzere en az 750 en fazla 1000 kelimeden oluşmalıdır.
 • Amaç, yöntem, bulgular ve sonuca dair bilgilerin yer aldığı 150-250 kelime arasında İngilizce özet (Abstract) ve en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan İngilizce anahtar kelimeler (Key Words) yazılmalıdır.
 • Kullanılan kaynaklara “Kaynaklar” başlığı altında yer verilmelidir.
 • Atıf kuralları için tıklayınız.
 • Bildiri Değerlendirme Soruları için tıklayınız.
 • "Bildiri Geniş Özeti Örneği" için tıklayınız.

 • Online bildiri modülüne kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • Yazarlar İsim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.
 • İşleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, ilgili kategoriler için oluşturu¬lacak Bildiri Değerlendirme Komisyonlarınca yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sözel veya pos¬ter sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir. Bildirilerin e- Kongre Kitabında yer alması için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

 • Sözlü sunum yapılacak bildiriler için sunum süresi 7 dakikadır.
 • Sunum için en fazla 10-12 slayt hazırlanması önerilmektedir.

 • Her bir poster yatay ekseni 70 düşey ekseni 90 cm. aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.
 • Poster yazıları 1 metre uzaklıktan rahat okunabilir büyüklükte olmalıdır.
 • Her posterin üst kısmında bildirinin, yazarlarının ve çalıştığı kurumların adı yazılmalı, sorumlu yazar altı çizili olarak belirtilmelidir.
 • Poster başlığındaki harflerin büyüklüğü en az 2,5 cm. olmalıdır.
 • Posterler, duyurulan günde ve yerde asılıp, kaldırılacaktır.

Kongre, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 7. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen şartları taşımaktadır. Yönetmeliğin Faaliyet ve Puan Tablosu 8 nolu(Tebliğ) maddesinde yer alan davetli konuşmacı, sözlü veya poster bildiri sahipleri Akademik Teşvik Puanından yararlanabileceklerdir.

TÜBİTAK tarafından kongrede sunulmak üzere sözlü bildirileri kabul edilen 35 yaş altındaki akademik personele yol, konaklama ve katılım ücreti olarak toplam 750 TL’e kadar destek verilmektedir.

Ayrıntılar için tıklayınız...

DUYURULAR
ÖNEMLİ TARİHLER
 • Kongre Tarihi:
  22-26 Kasım 2017
 • Genişletilmiş Bildiri Özeti Son Gönderimi:
  20 Ekim 2017
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:
  31 Ekim 2017
 • Erken Kayıt İçin Son Başvuru:
  30 Eylül 2017
 • Kurslara Ön Kayıt İçin Son Başvuru:
  31 Ekim 2017
 • Kursa Katılmaya Hak Kazananların İlanı:
  01 Kasım 2017
 • Teşvik Ödüllerine Son Başvuru:
  31 Ekim 2017
 • Teşvik Ödülü Kazananların İlanı:
  23 Kasım 2017
 • Bildiri Ödülü Kazananların İlanı:
  23 Kasım 2017