Atıf Kuralları

Metin içindeki her gönderme kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde gönderme yapılmayan eserlere kaynakçada verilmemelidir. Yollamalar dışındaki açıklamalar, dipnotu biçiminde ilgili sayfa altında belirtilmelidir.

Tek Yazarlı Kitaplar
Metin içinde: (Al, 2002: 171)
Kaynakçada: Al, Hamza (2002), Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi, Bilim Adamı Yayınları, Ankara.

İki Yazarlı Kitaplar
Metin içinde: (Adaman ve Çarkoğlu, 2000: 45)
Kaynakçada: Adaman, Fikret ve Çarkoğlu, Ali (2000), Türkiye'de Yerel ve Merkezi Yönetimlerde Hizmetlerden Tatmin, Patronaj İlişkileri ve Reform, TESEV Yayınları, İstanbul.

İkiden Çok Yazarlı Kitaplar
Metin içinde: (Berwick vd., 1973: 131)
Kaynakçada: Berwick, Donald, Godfrey, Blanton ve Roessner, Lane (1991), Curing Health Care: New Strategies for Quality Improvement, Jossey-Bass, San Francisco.

Türkçe Kitap İçinde Bölüm
Metin içinde: (Ateş, 2004: 70)
Kaynakçada: Ateş, Hamza (2004), “Modernlik ile Postmodernlik Arasında Kamu Yönetimi”, içinde, Modernlik ve Modernleşme Sürecinde Türkiye, Güngör Erdumlu (Ed.), Babil Yayınevi, Ankara, 61-110.

Yabancı Kitap İçinde Bölüm
Metin içinde: (Oakhurst, 1992: 25)
Kaynakçada: Oakhurst, Gary (1992), “European Community Tourism Policy”, içinde, Perspectives on Tourism Policy, Peter Johnson (Ed.), Mansell Publishing, London, 20-34.

Türkçe Dergi İçinde Makale
Metin içinde: (Şaylan, 2000: 15)
Kaynakçada: Şaylan, Gencay (2000), “Kamu Yönetimi Disiplininde Bunalım ve Yeni Açılımlar Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, 33(4), 1-22.

Yabancı Dergi İçinde Makale
Metin içinde: (Ateş, 2004: 45)
Kaynakçada: Ateş, Hamza (2004), “Management as an Agent of Cultural Change in the Public Sector”, Journal of Public Administration Research and Theory, 14(1), 33-58.

Kongre / Sempozyum Bildirisi
Metin içinde: (Ateş ve Ünal, 2003: 311)
Kaynakçada: Ateş, Hamza, ve Ünal, Soner (2003), “Türk Kamu Yönetiminde Performansa Dayalı Ücretin Uygulanabilirliği Sorunu”. 3. Kamu Yönetiminde Kalite Sempozyumu Bildirileri, 3-4 Kasım, TODAİE, Ankara.

Yazarsız / Kolektif Yayınlar
Metin içinde: (TODAİE, 1991: 101)
Kaynakçada: TODAİE (1991), Kamu Yönetimi Araştırması–Genel Rapor, TODAİE, Ankara.

İnternet Ortamından
a) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise;
Metin içinde: (Nielsen, 2017)
Kaynakçada: Nielsen, Jakob (2017), “Content Integration”, http://www.useit.com/alertbox/990627.html (15.03.2017).
b) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa;
Metin içinde: ( todaie. gov.tr, 2017)
Kaynakçada: http://www. todaie.gov.tr/inshak/konferans.html, (15.03.2017).

DUYURULAR
ÖNEMLİ TARİHLER
 • Kongre Tarihi:
  22-26 Kasım 2017
 • Genişletilmiş Bildiri Özeti Son Gönderimi:
  20 Ekim 2017
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:
  31 Ekim 2017
 • Erken Kayıt İçin Son Başvuru:
  30 Eylül 2017
 • Kurslara Ön Kayıt İçin Son Başvuru:
  31 Ekim 2017
 • Kursa Katılmaya Hak Kazananların İlanı:
  01 Kasım 2017
 • Teşvik Ödüllerine Son Başvuru:
  31 Ekim 2017
 • Teşvik Ödülü Kazananların İlanı:
  23 Kasım 2017
 • Bildiri Ödülü Kazananların İlanı:
  23 Kasım 2017