DAVET

Değerli Sağlık Profesyonelleri,

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Araştırmaları Merkezi ile Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Derneği tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu, T.C Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi desteği ile 22-26 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya da düzenlenecek olan “Sürdürülebilir Sağlık Finansmanı İçin Hasta Güvenliği” ana temalı “I.Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi’ni” sizlere duyurmanın sevincini ve onurunu yürekten duyuyoruz.

Sağlık sektöründeki hızlı gelişmeler ve değişimler, tüm sektöre hasta güvenliğinin öncelenmesi sorumluluğunu yüklemektedir. Öte yandan sürdürülebilir bir sağlık finansmanı açısından da hasta güvenliğinin dikkate alınması ayrıca bir önem taşımaktadır. Ülkemiz açısından sürdürülebilir bir sağlık finansmanında tüm paydaşların ortak sorumluluk bilinciyle bir yaklaşım sergilemesi zorunluluğu kendisini hissettirmektedir. Bu nedenle, tüm paydaşların yer aldığı, hasta güvenliği ve sağlık finansmanı konseptinin birlikte ele alındığı, aslında birbirini tamamlayan ve etkileyen bu iki kavramın tüm yönleriyle irdeleneceği ve tartışılacağı kongrede güncel konular ve gelişmeler ışığında geleceğe dönük yeni perspektifler ve çözüm önerileri sunulması hedeflenmektedir.

Kongrede Uluslararası ve Ulusal düzeyde çok sayıda bilim insanının yer aldığı Bilimsel Program içeriği yanı sıra, beş farklı alanda saha ihtiyaçlarını gözeten Kurs Programları, Hasta Güvenliği, Sağlık Finansmanı ve Klinik Kalite konulu üç farklı alanda düzenlenen Zirve Programları ile ilk defa Hasta Güvenliği ve Çalışan Güvenliği temalı iki farklı kategoride verilen UHGSfam Teşvik Ödülü kongreyi her yönüyle zengin kılmaktadır.

Türkiye sağlık sektörünün sağlık hizmeti üretiminden başlayarak bu hizmetin finansmanı süreci dahil tüm yönleriyle ele alınacağı ve modern sağlık sigortacılığının da başat bir rol aldığı Kongremiz geniş katılımlı ve sektörel etkileri yönünden faydalı bir kongre olacaktır.

Sağlık finansmanı ve hasta güvenliğinin ana çerçeveyi oluşturduğu, hem ulusal hem uluslararası alanda bir ilk olma özelliği taşıyan Kongremize; kamu, özel, üniversite sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetici ve çalışanları, akademisyenler, özel sağlık sigortası temsilcileri, sağlık kurum ve kuruluşları kalite koordinatörleri, direktörleri, finans hizmeti yöneticileri ve çalışanları, kalite değerlendiricileri ile tıbbi cihaz/malzeme ve ilaç endüstrisi temsilcileri olmak üzere tüm sektör paydaşlarını bekliyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz.

Saygılarımızla…Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Kongre Eş Başkanı

 

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Medipol Üniversitesi Rektörü
Kongre Eş Başkanı

DUYURULAR
ÖNEMLİ TARİHLER
 • Kongre Tarihi:
  22-26 Kasım 2017
 • Genişletilmiş Bildiri Özeti Son Gönderimi:
  20 Ekim 2017
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:
  31 Ekim 2017
 • Erken Kayıt İçin Son Başvuru:
  30 Eylül 2017
 • Kurslara Ön Kayıt İçin Son Başvuru:
  31 Ekim 2017
 • Kursa Katılmaya Hak Kazananların İlanı:
  01 Kasım 2017
 • Teşvik Ödüllerine Son Başvuru:
  31 Ekim 2017
 • Teşvik Ödülü Kazananların İlanı:
  23 Kasım 2017
 • Bildiri Ödülü Kazananların İlanı:
  23 Kasım 2017